Rogaland aktuelt   |   24. juni 2021

Vikingegravene på Stølå i Lund.

Kun to ganger har de fem gravene blitt forsøkt plyndret. Begge gangene kom de til store steinheller. For 50.000 kroner kan bygda Heskestad få arkeologisk undersøkelse med georadar.

Se også

Aktuelt

Storhaugdyret

4. april 2022

Kunsten over Storhaugtunnelen er inspirert av et funn i en gravhaug fra ca. år 700.

Rogaland aktuelt

Spor etter vikinger i Domkirken

9. juni 2021

Arkeologene har funnet spor etter et grophus i Domkirken. Dette betyr at det var mennesker og dyr...

Rogaland aktuelt

Fornøyd arkeolog: fant grisetenner i Domkirken

19. mars 2021

Det er gjort flere spennende funn etter at arkeologene gikk i gang under gulvet i Domkirken i...

Rogaland aktuelt

Uenige om regningen for utgraving

3. februar 2021

Stavanger kommune og Riksantikvaren blir ikke enige om hvem som skal ta regningen for de...

Rogaland aktuelt

Det blir graving under Domkirken

19. januar 2021

Riksantikvaren tillater likevel arkeologisk utgraving