Rogaland aktuelt   |   24. juni 2021

Vikingegravene på Stølå i Lund.

Kun to ganger har de fem gravene blitt forsøkt plyndret. Begge gangene kom de til store steinheller. For 50.000 kroner kan bygda Heskestad få arkeologisk undersøkelse med georadar.

Se også

Aktuelt

Storhaugdyret

4. april 2022

Kunsten over Storhaugtunnelen er inspirert av et funn i en gravhaug fra ca. år 700.