Ka ska du?   |   15. juni 2018

Varierte helgeplaner på folket

Vi spør folk på gata om hva de skal i helgen

Se også

Rogaland aktuelt

Bevvå, bursdag og bål!

26. juni 2020

VI spør folket om hva de skal finne på i helgen!

Ka ska du?

Tilbake til Afrika, ikke en dritt, vin!

30. november 2018

Vi spør folk hva de skal i helgen.

Rogaland aktuelt

Korps, hårmesse, fest og ingenting

2. november 2018

Vi spør folket hva de skal i helgen.