Rogaland aktuelt   |   27. oktober 2023

Stor uenighet om økonomisk prioritet i Stavanger

Det var store politiske uenigheter i Stavanger når kommunedirektøren presenterte sitt forslag til budsjett i dag. Dette hadde politikerne å si til forslaget. 

Se også

Aktuelt

Stavanger genererer enorme inntekter

4. desember 2023

60% av Norges overskudd kommer fra Stavangerregionen

Rogaland aktuelt

Harde prioriteringer i Stavangerbudsjett

23. oktober 2020

I dag la kommunedirektøren for Stavanger frem sitt forslag til handlings- og økonomiplan for...

Rogaland aktuelt

Lavere inntekter og høyere utgifter i årene som kommer

25. oktober 2019

Rådmannen presenterte i dag sitt forslag til handlings- og økonomiplan for den kommende perioden...