Aktuelt   |    4. desember 2023

Stavanger genererer enorme inntekter

60% av Norges overskudd kommer fra Stavangerregionen

Se også

Aktuelt

Stor uenighet om økonomisk prioritet i Stavanger

27. oktober 2023

Det var store politiske uenigheter i Stavanger når kommunedirektøren presenterte sitt forslag til...

Aktuelt

Bedre økonomiske utsikter enn antatt

5. oktober 2023

Sparebank 1 SR-Bank la i dag frem det siste konjunkturbarometeret