Rogaland aktuelt   |    6. mars 2019

Stanley Wirak om rushtidsavgift: - Det er bare skremselspropaganda

Sandnes sier blant nei til å beholde rushtidsavgift i bomringen på Nord-Jæren, og har i reforhandlingene også sagt nei til halveringen av avgiften. Nå blir sentrale politikere i Sandnes presset på alle kanter, men ordføreren står på sitt. 

Se også

Rogaland aktuelt

Rushtidsavgiften er borte: – Nå skal bommen vekk!

10. februar 2020

10. februar 2020 blir stående som dagen da rushtidsavgiften ble tatt ut av bomringen på...

Rogaland aktuelt

Siste dag med rushtidsavgift

7. februar 2020

Nå er det slutt på rushtidsavgiften i bomstasjonene på Nord-Jæren. Fra og med mandag blir det...

Rogaland aktuelt

Fjerning av rushtidsavgiften er i rute

13. januar 2020

Statens vegvesen og Bymiljøpakken har innenfor fristen, som var i dag, sendt inn et vedtak som...

Rogaland aktuelt

Byvekstavtalen signert og overlevert

6. desember 2019

I dag ble forslaget til byvekstavtale for Nord-Jæren signert og overlevert til Regjeringen.

Rogaland aktuelt

Ikke aktuelt å fjerne rushtidsavgift FØR avtalen er...

20. november 2019

Aldri før har så mange biler som nå passert gratis gjennom bomringen. Samtidig ønsker politikerne...

Rogaland aktuelt

Kjøpesentrene overrasket over «bomeffekt»

9. oktober 2018

Senterlederne til Maxi og Bystasjonen i Sandnes var begge spente på hvilken effekt bomringen...