Rogaland aktuelt   |    7. februar 2020

Siste dag med rushtidsavgift

Nå er det slutt på rushtidsavgiften i bomstasjonene på Nord-Jæren. Fra og med mandag blir det samme takst hele døgnet, men taksten vil variere ut ifra hvilken type bil man kjører. Med bombrikke blir de nye prisene 18 kroner og 40 øre for vanlige biler, og 9 kroner og 20 øre for nullutslipskjøretøy.

Se også

Rogaland aktuelt

Rushtidsavgiften er borte: – Nå skal bommen vekk!

10. februar 2020

10. februar 2020 blir stående som dagen da rushtidsavgiften ble tatt ut av bomringen på...

Rogaland aktuelt

Fjerning av rushtidsavgiften er i rute

13. januar 2020

Statens vegvesen og Bymiljøpakken har innenfor fristen, som var i dag, sendt inn et vedtak som...

Rogaland aktuelt

Stanley Wirak om rushtidsavgift: - Det er bare...

6. mars 2019

Sandnes sier blant nei til å beholde rushtidsavgift i bomringen på Nord-Jæren, og har i...

Rogaland aktuelt

Høyere inntekter fra bomringen i mars enn tidligere i år

4. mai 2021

Inntektene fra bomringen på Nord-Jæren var i mars måned høyere enn januar og februar. Stavanger...

Rogaland aktuelt

Rushtidsavgiften forsvinner

9. januar 2020

Den omstridte bompengeavgiften på Nord-Jæren forsvinner fra og med 10. februar.

Rogaland aktuelt

Fjerning av rushtidsavgiften utsatt

7. januar 2020

Fjerning av rushtidsavgiften utsatt