Rogaland aktuelt   |    2. februar 2018

Positiv til fortsatt nedgang i arbeidsledigheten

Selvom det er en liten økning i antall langtidsarbeidsledige er direktøren i NAV Rogaland positiv til at det nå ser ut til at arbeidsledigheten vil minske drastisk i vårt fylke. Flere stillinger og fortsatt nedgang i ledigheten styrker de gode utsiktene for 2018.

Se også

Rogaland aktuelt

Stabilt sykefravær i Rogaland

3. juni 2021

Det legemeldte sykefraværet i Rogaland er på 5,2 prosent, 1.kvartal i år, og har gått ned 2,2...

Rogaland aktuelt

Markant arbeidsledighets-nedgang i overnattings og...

31. mai 2021

I mai sank arbeidsledigheten i disse bransjene med 300 personer. Dette er en markant nedgang, og...

Rogaland aktuelt

Færre arbeidsledige

21. april 2021

Positiv utvikling i arbeidsledigheten for Rogaland.