Rogaland aktuelt   |   28. januar 2020

Pelsdyrbønder frykter ruin

En ny rapport fra norsk pelsdyrlag viser at norske pelsdyrbønder risikerer konkurs og milliontap om erstatningsordningen for avvikling av driften forblir uendret. Rapporten, som tar for seg 12 pelsdyrgårder, viser at disse i snitt vil tape 73% av verdiene sine.

Se også

Rogaland aktuelt

Seier for pelsdyrbøndene

11. februar 2020

Pelsdyrbøndene får likevel full kompensasjon. FrP og regjeringen har i dag blitt enige om en...

Rogaland aktuelt

For liten kompensasjon til pelsdyrbønder

2. oktober 2019

Pelsdyrbønder i Rogaland mener fortsatt at regjeringens tilbud om kompensasjon er for dårlig. Fra...

Rogaland aktuelt

Pelsdyrbøndene: Fra vondt til verre

7. juni 2019

Ny instilling om erstatningsordning får norske pelsdyrbønder til å reagere kraftig. Det kommer...

Rogaland aktuelt

Ikke fornøyd med ny kompensasjonsordning

29. mai 2019

Regjeringspartiene vil gi individuell kompensering til oppdretterne når pelsdyrnæringen legges...

Rogaland aktuelt

Vedtak om «pelskompensasjon» utsatt

23. mai 2019

Behandlingen av regjeringens forslag i Stortinget er utsatt fra 28. mai til 4. juni.