Møt markedsgjengen!Disse menneskene kan hjelpe deg med å bli synlig for kundene dine på TV! Ta gjerne kontakt med

Ørjan B. Hennes
Send epost til Ørjan

Tore Lofnes
Send epost til Tore

Bente Hauge
Send epost til Bente

Maren Skjæveland
Send epost til Maren