Brukervilkår


Vilkår for bruk av www.tvvest.no

Se egne bestemmelser for personvern på denne siden.

TV Vest AS har enerett til å fremstille eksemplarer av sine nettsider, og til å gjøre nettsidene tilgjengelige for allmennheten. Nettsidene kan ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned eller på noen annen måte gjengis eller overføres, uten etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra TV Vest AS, hverken helt eller delvis.

 

TV Vest AS godkjenner lenke(r) fra andre nettsteder. Innholdet kan deles, også på sosiale media.

Kopiering eller nedlasting i strid med TV Vest AS sine rettigheter kan medføre erstatnings- og/eller straffansvar.

TV Vest forbeholder seg retten til å slette innlegg i kommentarfeltet. Innlegg/kommentarer skal ikke være støtende eller i strid med alminnelig skikk og bruk.


Vilkår for opplasting av video

Du kan kun laste opp innhold du selv har alle rettigheter til. Det innebærer bl.a. at du ikke kan laste opp videoer med innhold som andre har opphavsretten til, som for eksempel musikk, klipp fra andre videoer, osv uten samtykke fra rettighetshaverne.

Du er også ansvarlig for å sikre samtykke fra alle personer som medvirker i videoen. Deltar barn i videoen må du innhente samtykke fra foresatte.

Videoen må ikke inneholde informasjon som er i strid med norsk lov. Det innebærer blant annet at innholdet ikke må være ærekrenkende, uttrykke hat eller ringakt på grunn av trosbekjennelse, rase, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller seksuell legning, ha utuktig eller pornografisk innhold. Du kan heller ikke laste opp video som inneholder markedsføring, eller som fremstår som markedsføring av en organisasjon, vare, tjeneste eller lignende.

Ved å laste opp en video aksepterer du at TV Kiosken og dets samarbeidende lokal-TV-stasjoner får en ikke eksklusiv, vederlagsfri rett til å laste opp innholdet på internett for offentlig visning og fremføring. Videoen kan også lagres uten tidsbegrensning. TV Kiosken og dets samarbeidende lokal-TV-stasjoner har rett til å bruke hele eller deler av videoen i redaksjonell sammenheng på alle sine plattformer. Disse har også rett til å redigere videoen, under hensyntagen av åndsverkslovens § 3 om opphavsmannens ideelle rettigheter.

TV Kiosken og de samarbeidende lokal-TV-stasjonene forbeholder seg retten til ikke å publisere videoen/ikke tilgjengelig gjøre denne dersom den strider mot brukervilkårene, eller etter eget skjønn ut fra en redaksjonell begrunnelse.

TV Kiosken har rett til å slette brukere som opptrer i strid med disse brukervilkårene.