Vestland aktuelt   |   10. mars 2021

Ønsker å samle inn en halv million kroner

På Sotra har det vært et stort engasjement for å samle inn penger til Krafttak mot kreft. I år har Sotrarussen måtte tenke kreativt, siden de ikke kan gå med bøsser fra dør til dør.