Vestland aktuelt   |   10. mars 2021

Ønsker å samle inn en halv million kroner

På Sotra har det vært et stort engasjement for å samle inn penger til Krafttak mot kreft. I år har Sotrarussen måtte tenke kreativt, siden de ikke kan gå med bøsser fra dør til dør.

Se også

Vestland aktuelt

Digitalkonsert for "Krafttak mot kreft"

4. mars 2021

Fredag den 12. mars kl 20.00 får du se en digitalkonsert for "Krafttak mot kreft" på TV Vest. Her...

Rogaland aktuelt

Menn snakk om det!

27. oktober 2021

Kreftforeningen vil i hele November markere kampanjen Menn snakk om det