Rogaland aktuelt   |   26. august 2022

Økt støtte til selvmordsforebygging i Rogaland

Se også

Rogaland aktuelt

Sammen om å fylle dagene med noe annet enn rus

11. september 2019

Personer med utfordringer innen rus og psykisk helse trenger nye miljø. Under arrangementet «Fyll...

Rogaland aktuelt

Mor og datter arrangerer gratis julebord for vanskeligstilte

13. desember 2017

I fem år har de arrangert storslått julebord for byens vanskeligstilte. Her kommer personer med...

Rogaland aktuelt

Tester ut hockey som behandling

20. november 2017

Det ideelle selskapet No Limitation har hjulpet personer med utfordringer knyttet til rus og...

Rogaland aktuelt

Sammen vandrer de fra avhengighet

25. oktober 2021

Medvandrerene Rogaland er et lavterskeltilbud for mennesker som har vært, eller er, avhengige av...

Rogaland aktuelt

Frelsesarmeen markerer "Rusfri dag"

8. juni 2021

I ti år har Frelsesarmeen satt av en hel dag for å markere solidaritet med de som strever med...