Aktuelt   |   28. februar 2024

Norsk lov forbyr kino i kirketiden

Bryne Kino har fått avslag på å vise kino mellom 06:00 og 13:00 på søndager. Utfordringen er Norges lov om helligdager og helligdagsfred §3:

På helligdag mellom kl 06 og kl 13 er det ikke tillatt å arrangere eller holde offentlige tilstelninger eller forestillinger, sportskonkurranser og sportsstevner.

Forbudet i første ledd skal ikke være til hinder for:

1.Arrangementer i regi av tros- og livssynssamfunn.
2.Utstillinger av kunstnerisk, vitenskapelig eller opplysende art.
3.Sportsarrangementer som ikke er beregnet på å samle tilskuere eller som er så tidkrevende at det er nødvendig å starte før kl 13. Regelen her gjelder ikke motorrace på bane, flygestevner, travløp, galoppløp, veddeløp og profesjonelle sportskonkurranser og sportsstevner.
4.Arrangementer på 1. og 17. mai.

Når særlige grunner foreligger, kan politimesteren for den enkelte anledning tillate arrangement som ellers ville være forbudt etter denne paragraf. Politimesterens vedtak kan påklages til departementet.

Se også

Skont - strømmeguiden

Ukens Strømmeguide

13. august 2021

Både kinopremiere og nye serier på strømme-tv får her en gjennomgang av gutta fra Skont