Rogaland aktuelt   |   24. april 2024

Nå er det trendy med kontor i byen

Se også

Aktuelt

Stor uenighet om økonomisk prioritet i Stavanger

27. oktober 2023

Det var store politiske uenigheter i Stavanger når kommunedirektøren presenterte sitt forslag til...

Aktuelt

Kjøpt opp rundt 100 kommunale boliger det siste året

11. mars 2024

De 100 kommunale boligene er et svar på å dempe bolignøden i kommunen. Boligkjøp fra kommunen er...

Aktuelt

Boligprisene går opp

5. februar 2024

Og tiden det tar å selge går ned

Aktuelt

Stavanger genererer enorme inntekter

4. desember 2023

60% av Norges overskudd kommer fra Stavangerregionen