Aktuelt   |   12. januar 2024

Nå er det enklere å betale for bussen

Appen følger selv med på hvor du går på og av. Du slipper å betale for lenger enn du faktisk reiser.

Se også

Rogaland aktuelt

Politikerne gikk for dieselbuss i Ryfast

30. april 2019

I dag vedtok politikerne i fylket at det blir vanlige dieselbusser som skal kjøre i Ryfast, i...

Rogaland aktuelt

Gående må vike for selvkjørende buss i rute på Forus

25. juni 2018

I dag ble landets første selvkjørende buss satt i rutetrafikk. På Forus skal bussen nå frakte...

Rogaland aktuelt

Buss for tog evalueres fortløpende

19. juni 2017

I sommer blir togpendlere satt på bussen. Arbeid på Jærbanen vil pågå frem til 12. august. Nå...

Rogaland aktuelt

Åpner snart Nord Europas største bussdepot

12. september 2016

Ved slutten av månedskifte skal Nord Europas største bussdepot stå klart på Forus. Her skal rett...

Aktuelt

Mye skryt for ny betalingsløsning

27. februar 2024

Kolombus har innført en betalingsløsning hvor du betaler fra der du går på til der du går av. Du...