Rogaland aktuelt   |   11. november 2020

Nå avlives minken på gården til pelsdyrlederen

Lederen for Pelsdyralslaget i Rogaland Jan Ove Horpestad, har startet med å avvikle pelsdyroppdretten på gården. Mens pelsbønder i Danmark har blitt tvunget til å avlive alle mink på grunn av Covid19, og boken til tidlgiere Venstreleder Trine Skei Grande avslører avviklingen som et politisk spill opplever han det som en trist tid. 

Se også

Rogaland aktuelt

Det siste minkekullet på gården?

6. mai 2019

Etter at Norge nå har bestemt å legge ned oppdrettsnæringen har Jan Ove Horpestad i Rogaland...

Rogaland aktuelt

Ny regjering gir nytt håp til pelsdyrbøndene

22. januar 2019

Signaler fra Høyre og den nye landbruksminiseteren fra Rogaland gjør at pelsdyrbøndene aner nytt...

Rogaland aktuelt

Venstre brukte pelsdyrforbud som politisk spill

6. november 2020

Ny bok fra tidligere Venstreleder avslører politisk spill rundt forbudet mot pelsdyroppdrett.

Rogaland aktuelt

Pelsbønder får kompensasjon i desember

22. oktober 2020

Kompensasjonsordningen for pelsdyrbøndene vil være klar i desember

Rogaland aktuelt

Pelsdyrbøndene: Fra vondt til verre

7. juni 2019

Ny instilling om erstatningsordning får norske pelsdyrbønder til å reagere kraftig. Det kommer...