Aktuelt   |   27. februar 2024

Mye skryt for ny betalingsløsning

Kolombus har innført en betalingsløsning hvor du betaler fra der du går på til der du går av. Du trenger ikke lenger betale for soner og dager, men faktisk reise

Se også

Aktuelt

Bussveier for 11mrd

26. april 2022

Det er satt av store penger til nye bussveier i distriktet

Rogaland aktuelt

Buss for tog evalueres fortløpende

19. juni 2017

I sommer blir togpendlere satt på bussen. Arbeid på Jærbanen vil pågå frem til 12. august. Nå...

Aktuelt

Derfor velger flere bussen

19. mars 2024

Rogaland opplever en økning i antall bussreisende. Dette kan Rogaland fylkeskommune fortelle om...

Aktuelt

Nå er det enklere å betale for bussen

12. januar 2024

Appen følger selv med på hvor du går på og av. Du slipper å betale for lenger enn du faktisk reiser.

Aktuelt

Snart er det slutt på gratis buss

22. november 2023

Hør hva du må tenke på når du bestiller dine siste billetter