Rogaland aktuelt   |   31. mai 2021

Markant arbeidsledighets-nedgang i overnattings og serveringsbransjen

I mai sank arbeidsledigheten i disse bransjene med 300 personer. Dette er en markant nedgang, og NAV Rogaland er svært positive med tanke på fremtiden. I april oppga 80 prosent av bedriftene som deltok i NAV sin årlige bedriftsundersøkelse at de hadde permittert ansatte som følge av pandemien. Men nå har dette snudd, og det lyses også ut mange ledige stillinger.

Se også

Rogaland aktuelt

Færre arbeidsledige

21. april 2021

Positiv utvikling i arbeidsledigheten for Rogaland.

Rogaland aktuelt

Arbeidsledigheten rammer de unge mest

1. februar 2021

6 prosent mellom 20 og 24 år mangler jobb

Rogaland aktuelt

Uvanlig høy arbeidsledighet

13. januar 2021

Smittetiltakene påviker økningen i januar