Rogaland aktuelt   |    6. januar 2020

Lyse skal inn i Gamle Sandnes Rådhus

Nå rives deler av det gamle rådhuset i Sandnes. Et bygg i massivtre, bestående av to bygg med atrium i midten og på fire etasjer skal komme på plass. Det er Lyse Elnett som har signert avtale om nytt administrasjonsbygg på tomten. Det nye bygget vil koste i underkant av 300 millioner kroner, og vil huse 250 arbeidstakere fra Lyse. Bygget skal stå klart i 2021.

Se også

Rogaland aktuelt

Gratis parkering i Stavanger og Sandnes

13. mars 2020

Det innføres gratis parkering i sentrum av Stavanger og Sandnes som et tiltak mot spredning av...

Rogaland aktuelt

Innbyggertallet øker mest i Sandnes

4. mars 2020

Blant kommunene i Rogaland, er det i Sandnes at folketallet øker mest. I utgangen av 2019 var det...

Rogaland aktuelt

Her senkes «Shitanic» ned i kloakken

28. februar 2020

Det er utfordrende å inspisere hovedklakken i og rundt Sandnes sentrum. Arbeidet kunne kostet mye...

Rogaland aktuelt

Trenger Ruten i Sandnes et nytt navn?

18. februar 2020

Det er stor aktivitet på Ruten i Sandnes, slik ser det ut nå.

Rogaland aktuelt

Kartlegger Sandnes med droner

27. januar 2020

I Sandnes bruker kommunen nå droner for å måle opp landskap og bygninger. Prøveprosjektet er et...

Rogaland aktuelt

Full forvirring om bom på Lura

20. januar 2020

Sandnes kommune vil flytte en bom ved Kvadrat, men samtidig sette opp tre nye. De som bor i Lura...