Rogaland aktuelt   |   11. november 2021

Kunstmuseum åpner til oljedebatt

Stavanger kunstmuseum åpner utstillingen "Opplevelser av olje" fredag 12. November. Her stiller flere kunstnere ut sin måte å tolke hvordan oljeproduksjon påvirker oss selv og vår omgivelser.

Se også

Rogaland aktuelt

Reduserer ikke like mye klimagasser

5. mars 2021

I en graf fra miljødirektoratet som viser klimautslipp i Rogaland kommer det frem at Stavanger...