Rogaland aktuelt   |   27. januar 2020

Kartlegger Sandnes med droner

I Sandnes bruker kommunen nå droner for å måle opp landskap og bygninger. Prøveprosjektet er et samarbeid med Statens Kartverk og Nordic Unmanned, med mål om at dronene vil gjøre like godt og nøyaktig arbeid som fly.