Rogaland aktuelt   |   11. januar 2021

Kan ende opp med å parkere bysykkelen for godt

Gro Maren Skjæveland er hyppig bruker av bysykkelen, og mener den har mye av æren for at hun valgte vekk bilen for godt. I dag kom Kolumbus med nye regler for bruk av tilbudet, som vil gjøre det dyrere for Gro Maren å velge kollektivt. Det kan endre bysyklisten sine vaner for godt, men Kolumbus tror endringen vil føre til flere tilgjengelige sykler.