Aktuelt   |   17. mars 2022

Improviserer en hel forestilling

Se også

Aktuelt

Stormfull altertavle

27. april 2022

Ivan Storm Juliussen donerer altertavle til kapellet på Varhaug gamle kirkegård

Aktuelt

Storhaugdyret

4. april 2022

Kunsten over Storhaugtunnelen er inspirert av et funn i en gravhaug fra ca. år 700.

Aktuelt

Den perfekte jentekveld

18. mars 2022

Paint n sip i fargegaten er blitt en populær aktivitet. Vi er med en kveld.

Aktuelt

Videokunst i Kunsthall Stavanger

24. februar 2022

Vision Machines starter nå

Aktuelt

Kunstutstilling i VR

7. februar 2022

På Storhaug stilles det ut et kunstprosjekt med hjelp av VR