Rogaland aktuelt   |    2. februar 2022

Hvor rasistisk er Stavanger?

Undersøkelsen har spørsmål knyttet til arbeid, demokratisk deltakelse, offentlig informasjon, rasisme og tro og livssyn for mennesker med utenlands bakgrunn. Kommunen vil gå aktivt ut for å nå fram til flest mulig miljøer.

Svarene skal gi Dialogforum og mangfold og inkludering viktig innsikt i hva innvandrerbefolkningen mener kommunen må gjøre nytt for å bygge fellesskap og styrke Stavanger som en bedre by å bo i for alle.

Se også

Aktuelt

Kommunegave til utelivet

2. februar 2022

Stavanger kommune stryker skjenkeavgiften for 2021 og 2022