Vestland aktuelt   |   15. august 2023

Huset fyller 1 år

Huset Bergen som er Norges første brukerstyrte aktivitetshus for rusavhengige har blitt en kjempesuksess, som nå mange andre byer i Norge ønsker å kopiere.

Se også

Vestland aktuelt

Norges første brukerstyrte aktivitetshus for rusavhengige

7. februar 2023

I fjor høst åpnet Huset i Sverresgate 3. Her kan rusavhengige blant annet få et måltid, spille...

Vestland aktuelt

Mannen bak gatemagasinet Megafon

22. februar 2018

Bergen har hatt sitt eget gatemagasin i over 11 år. MEGAFON selges av byens vanskeligstilte og...

Vestland aktuelt

Hvordan var det å vokse opp i Christian Michelsens gate

8. november 2023

Hvordan det å vokse opp i Christian Michelsens gate fra 1945. Hør Berit Faaberg sin historie.

Vestland aktuelt

Roger sin Mercedes er blitt minihus

26. oktober 2023

Bergen sin altmuligmann Roger Iversen slutter aldri å skape nye prosjekter. Hans siste tilskudd...

Vestland aktuelt

Hvordan var det å vokse opp i Øvre Fyllingsveien

25. oktober 2023

Aage Nesbø vokste opp i Øvre Fyllingsveien og Nygård på Laksevåg på 1940 og -50 tallet. Hør...

Vestland aktuelt

Sverre Faaberg sitt musikkliv

19. september 2023

Sverre Faaberg var den første som ga ut musikk på Bergen Beat på 60-talle med The Young Ones. Nå...