Vestland aktuelt   |    7. mai 2019

Hjelper med mestring av rusproblemer

I dag har Trappen motiveringssenter 15-års jubileum. Trappen motiveringssenter er en frivillig organisasjon for rusavhengige som har vært i behandling eller i fengsel. På Trappen blir elevene fulgt opp med tanke på å arbeide seg ”tilbake til livet”.

Se også

Vestland aktuelt

Sammen-senteret rydder Laksevåg

6. mai 2019

Sammen senteret er et dag-og aktivitetssenter for rusmiddelavhengige, og i dag stilte de opp på...

Rogaland aktuelt

Alkoholiker intet hinder ved dette sykehjemmet

21. mai 2019

Stokka sykehjem har gått foran andre med en egen avdeling for rus-avhengige. John Magne er...

Vestland aktuelt

Norges første brukerstyrte aktivitetshus for rusavhengige

7. februar 2023

I fjor høst åpnet Huset i Sverresgate 3. Her kan rusavhengige blant annet få et måltid, spille...

Vestland aktuelt

Etterlengtet botilbud åpnet

12. desember 2022

Endelig kunne Bergen kommune sitt midlertidige botilbud i Nyhavnsveien åpne. - Etterlengtet og...

Vestland aktuelt

Mange rusavhengige sliter nå

27. april 2020

Andrè Nilsen i Normal Norge opplever stor pågang av rusavhengige som sliter i disse korona tider...

Vestland aktuelt

Månedens ildsjel for april

14. mai 2019

Vi i TV Vest Hordaland skal kåre året ildsjel. I dag har vi kåret ildsjelen for april måned, og...