Rogaland aktuelt   |   10. november 2023

Har gratis buss fungert? Dette viser ferske tall

Uenigheter om gratis kollektivtrafikk har gitt ønsket resultat. I tillegg forteller fylkeskommunen om potensielle kutt i kollektivtilbudet i Rogaland