Rogaland aktuelt   |    3. mars 2020

Fylkestinget ønsker å kaste styret i Ferde

Et enstemmig fylkesting ønsker å kaste det sittende styret i bompengeselskapet Ferde melder Stavanger Aftenblad. Saken ble debattert i fylkestinget i dag og endte i et fellesforslag fra alle politiske partier. Bakgrunnen for dette er en rapport fra revisjons-, advokat- og konsulentselskapet Deloitte som ble bestilt etter at at NRK dokumenterte avvik. En egen valgkomité skal nå arbeide for å få inn nye personer i styret fram til generalforsamlingen i Ferde.

Se også

Rogaland aktuelt

Rushtidsavgift skrinlagt til februar

11. desember 2018

Innkreving av rushtidsavgift i bommene er midlertidig stoppet, som følge av feilaktig belastning...

Rogaland aktuelt

Mindre enn forventet i bompenger

22. november 2018

Nye tall fra Ferde, som drifter den nye bomringen på Nord-Jæren, viser at færre kjører gjennom...

Rogaland aktuelt

Høyere inntekter fra bomringen i mars enn tidligere i år

4. mai 2021

Inntektene fra bomringen på Nord-Jæren var i mars måned høyere enn januar og februar. Stavanger...

Rogaland aktuelt

Ryfast dro inn 8 millioner på 13 dager

16. februar 2021

Ryfast-bommene har tatt inn 8 millioner kroner i løpet av de første 13 dagene. Det tilsvarer et...

Rogaland aktuelt

Koronasmitte drar ned bompengeinntekt

16. februar 2021

Bomstasjonene på Nord-Jæren har fått inn 55 millioner kroner mindre enn forventet. Det er i...

Rogaland aktuelt

Færre biler i Ryfast i dag

1. februar 2021

Første dag med bompengeinnkreving