Rogaland aktuelt   |   22. oktober 2018

Fylkesleder i KrF: - Burde tenkt på dette tidligere

Et mindretall i Rogaland KrF ønsker å følge Hareide sitt ønske om å gå inn i et regjeringsamarbeid med Ap og Sp. De føler seg oversett i forkant av landsmøte 2. november. Nå går det mot «blått» KrF. Hva gjør det med arbeidet internt?

Se også

Rogaland aktuelt

Ingen skilsmisse i Sandnes

11. september 2019

I Sandnes er partiene Sp, Ap, FrP og FNB, er enige om en avtale for styring av Sandnes de neste...

Rogaland aktuelt

Starter nasjonal aksjonsgruppe mot vindkraft

2. september 2019

Motvind ønske å stoppe utbygging av Vindkraft, ikke bare på Vardafjell i Sandnes men over hele...

Rogaland aktuelt

- Sjelden å se den type politisk styring

6. desember 2017

Redaktør i Stavanger Aftenblad, Lars Helle er overrasket over måten ordføreren i Sandnes reagerer...

Rogaland aktuelt

Barn og unges bystyre fordeler forrektige penger i...

21. november 2017

De møtes en gang i året. Men det er ikke for å leke politikere. Barn og unge får også ta...

Rogaland aktuelt

Nå bindes sjø og fjell sammen til «Ny Sandnes»

22. februar 2017

Stortinget har godkjent sammenslåing av Sandnes og Forsand. Ordfører i Sandnes som vi kjenner den...

Rogaland aktuelt

Når tar politikken sommerferie

20. juni 2016

Sandnesordfører Stanley Wirak, har i dag sitt siste politiske møte før han tar ferie. Han ser...