Rogaland aktuelt   |   12. mars 2019

Full rushtidsavgift i bomringen

Det blir mest sannsynlig full rushtidsavgift i bomringene på Nord-Jæren! I en felles uttalelse fra fylkeskommunen og de fire kommunene Sola, Randaberg og Stavanger kommer det frem at det på grunn av uenighet med Sandnes ikke vil bli kuttet i rushtidsavgiften, ei heller i tiden for hvor lenge avgiften skal gjelde. I tillegg blir det kuttet i tiltak som flere busser og overgangsbillett mellom buss og jernbane. Etter syv forhandlingsmøter har ikke kommunene blitt enige. Det betyr at den opprinnelige Byvekst-avtalen, som ble signert av alle parter i 2018 består, frem til 2023. Det bekreftes av samferdselsminister Jon Georg Dale.

Se også

Rogaland aktuelt

Rushtidsavgift fra mandag av

22. mars 2019

Det blir innført rushtidsavgift i bomringen på Nord-Jæren førstkommende mandag. Det besluttet...

Rogaland aktuelt

Høyere inntekter fra bomringen i mars enn tidligere i år

4. mai 2021

Inntektene fra bomringen på Nord-Jæren var i mars måned høyere enn januar og februar. Stavanger...

Rogaland aktuelt

Rushtidsavgiften er borte: – Nå skal bommen vekk!

10. februar 2020

10. februar 2020 blir stående som dagen da rushtidsavgiften ble tatt ut av bomringen på...

Rogaland aktuelt

Siste dag med rushtidsavgift

7. februar 2020

Nå er det slutt på rushtidsavgiften i bomstasjonene på Nord-Jæren. Fra og med mandag blir det...

Rogaland aktuelt

Fjerning av rushtidsavgiften er i rute

13. januar 2020

Statens vegvesen og Bymiljøpakken har innenfor fristen, som var i dag, sendt inn et vedtak som...

Rogaland aktuelt

Byvekstavtalen signert og overlevert

6. desember 2019

I dag ble forslaget til byvekstavtale for Nord-Jæren signert og overlevert til Regjeringen.