Rogaland aktuelt   |   23. november 2017

Flertallet i Stavanger vil satse på omstilling

Posisjonspartiene i Stavanger kommune la i dag frem sitt forslag til budsjett for 2018. med utgangspunkt i rådmannensbudjsett har de investert, kuttet og omdisponert midler.