Rogaland aktuelt   |    4. mars 2019

Flere kvinner ønsker å bli brannkonstabel

Rogaland Brann og Redning ønsker flere kvinner som brannkonstabel. I dag ble det gjennomført opptaksprøver, og flere damer enn før møtte opp. I løpet av dagen i dag ble åtte damer redusert til to, men alle damer teller.