Rogaland aktuelt   |    8. februar 2017

Færre oppklarte saker i Sør-Vest Politidisktrikt

I dag kunne politimester Hans Vik i Sør-Vest Politidistrikt presentere funn i kriminalstatistikk for til sammen fem år. Færre anmeldelser, økning i vold- og sedelighetssaker og færre oppklarte saker er noen av funnene.

Se også

Rogaland aktuelt

Mindre kriminalitet, spesielt eiendomstyveri

16. juni 2021

Det er nedgang i nesten alle typer kriminelle lovbrudd fra 2019 til 2020, både på landsbasis og...

Rogaland aktuelt

Kan boken føre til oppklaring av Tina-saken?

21. september 2017

Journalist Erlend Frafjord, dekket Tina Jørgensen-saken for Aftenbladet da hun forsvant for 17 år...

Aktuelt

Er vold i nære relasjoner utbredt i Rogaland?

21. desember 2023

115 kvinner over 18år blei til og med november 2023 utsatt for mishandling i nære relasjoner i...

Rogaland aktuelt

De tyngste kriminalsakene må tåle dagens lys

7. oktober 2020

Oddgeir Høyekvam har siden januar 2019 jobbet med å avdekke kriminalitet av seksuell karakter...