Hele sendingen   |   12. mars 2019

Endelig enighet om sentrumsplanen i Stavanger

I 7 år har politikerne diskutert hvordan den nye sentrumsplanen i Stavanger skal bli, og i bystyret på mandag ble de enige. 

Se også