Rogaland aktuelt   |    6. mai 2019

Det siste minkekullet på gården?

Etter at Norge nå har bestemt å legge ned oppdrettsnæringen har Jan Ove Horpestad i Rogaland pelsdyralslag nå fått det som trolig er det siste valpekullet på gården. Selv om han har gitt opp kampen for næringen, har han ikke gitt opp å få en best mulig kompensasjonsordning for bøndene som nå må legge ned driften. 

Se også

Rogaland aktuelt

Nå avlives minken på gården til pelsdyrlederen

11. november 2020

Lederen for Pelsdyralslaget i Rogaland Jan Ove Horpestad, har startet med å avvikle...

Rogaland aktuelt

Ny regjering gir nytt håp til pelsdyrbøndene

22. januar 2019

Signaler fra Høyre og den nye landbruksminiseteren fra Rogaland gjør at pelsdyrbøndene aner nytt...

Rogaland aktuelt

Venstre brukte pelsdyrforbud som politisk spill

6. november 2020

Ny bok fra tidligere Venstreleder avslører politisk spill rundt forbudet mot pelsdyroppdrett.

Rogaland aktuelt

Pelsbønder får kompensasjon i desember

22. oktober 2020

Kompensasjonsordningen for pelsdyrbøndene vil være klar i desember