Aktuelt   |   17. mars 2022

Boliger til flyktninger

Stavanger kommune etterlyste forrige uke folk som har ledig rom, hybel eller leilighet til flyktninger fra Ukraina. Rundt 300 personer har gitt tilbakemelding om at de har plass.