Aktuelt   |   12. april 2022

Billigere SFO

Se også

Rogaland aktuelt

Får hjelp til lekser i klatreveggen

12. januar 2017

Skolefritidsordningen er tilrettelagt for de som liker både håndball, fotball og tennis, men...

Aktuelt

Hinna skule ser resultat av mobilforbudet

30. april 2024

Mobilforbudet ble innført dette skoleåret og rektor ser resultat

Rogaland aktuelt

Kanskje en tidligere juleferie for skoleelever i...

20. november 2020

Venstre i Stavanger og Sandnes ønsker å gi elever og skoleansatte en tidligere juleferie i år på...

UNG

Nora begynte på SFO før første gang

3. august 2020

Mange barn kunne med glede starte opp igjen på SFO. For noen var dette første møte med...

Vestland aktuelt

Matjungelen

27. februar 2019

58 skoler i Hordaland og 25 skoler i Bergen som har søkt og blitt godtatt i aktivitetsprogrammet...

Rogaland aktuelt

Med OTUS får disse barna en fin overgang til ungdomsskolen

8. juni 2017

Et unikt opplegg har gjennom elleve år fått barn fra barneskolen over i ungdomsskolen nokså...