Rogaland aktuelt   |   28. januar 2020

1300 meldinger om trusler og vold

Ansatte i Jær-kommunene rapporterte om nærmere 1300 tilfeller av vold, utagering og trusler i fjor. Dette melder Jærbladet. Blant kommunalt ansatte i Klepp, Time og Hå, var det ansatte i Time som rapporterte om flest uønskede hendelser på arbeidsplassen.

Se også

Aktuelt

Godt voksne flytter til Bryne

10. januar 2022

Trenden i markedet viser at flere godt voksne i Hå, Time og Klepp kommune selger eneboliger og...

Rogaland aktuelt

Samler inn millioner til byen Haydom i Tanzania

31. januar 2020

Torsdag 13. februar blir den åttende gangen Ingar Kvia arrangerer aksjon til inntekt for...

Rogaland aktuelt

Nå starter byggingen av nytt Q-meieri

7. juni 2019

I midten av mai kunne TV Vest fortelle at Q-meieriet på Klepp investerer 600 millioner kroner for...

Rogaland aktuelt

Nye Jærhagen tilfører 200 nye arbeidsplasser i Klepp

31. juli 2018

Nå vil de stoppe handelslekkasjen til Forus! 300 millioner kroner koster det, når Jærhagen...