Rogaland aktuelt   |   11. september 2019

Slik kan den nye Bussveien gjennom Jåttåvågen bli.

Statens vegvesen er ferdig med forslag til reguleringsplan for Bussveien gjennom Jåttåvågen. Den er cirka to kilometer lang, og blir den dyreste strekningen i Bussveien. Forslaget legger lokk over en rundkjøring ved Jåttå videregående skole, med myke trafikanter og buss oppå og biler under. Stavanger kommune vil trolig legge reguleringsplanen ut på høring i løpet av høsten.

Se også

Rogaland aktuelt

Sagen Helgø om tellefeil: Vi må omorganisere!

26. september 2019

Da politikerne vedtok å fjerne rushtidsavgiften i bomringen på Nord-Jæren la de til grunn at...

Rogaland aktuelt

Nato-basen i Stavanger, Joint Warfare Center får ny sjef

10. juli 2019

Hver tredje år blir øverste kommandør i Joint Warfare Center i Stavanger byttet ut. I dag...

Rogaland aktuelt

Bussvei i Sandnes: stenger Strandgata og deler av sentrum...

27. mars 2019

Statens vegvesen er klar med sin reguleringsplan for bussvei i Sandnes, fra Kvadrat til Ruten i...

Rogaland aktuelt

Kan bli slutt på tilrettelegging for bybane

12. juni 2018

Politikerne i Rogaland har tidligere forplitet seg til å bygge bussveien slik at den også...

Rogaland aktuelt

- Bypakken skal ikke bli dyrere!

8. mars 2018

Styringsgruppa i Bypakke Nord-Jæren møttes i dag for å diskutere hvordan bussveien skal ned i...

Rogaland aktuelt

Vil ha lysendringer for å bli kvitt Hillevågskøen

14. februar 2018

Bilkøen i Hillevåg har irritert mange bilister i rushet. Nå kan et forslag til bedring bli tatt...