Rogaland aktuelt   |   13. september 2016

Lett for ungdommen å holde seg rusfri

Denne uken er det en nasjonal kampanje som handler om å holde skole rusfrie. I dag fikk Sola videregående skole besøk av politiet, men på denne skolen kjenner ingen på ruspresset. 

Se også

Rogaland aktuelt

En aktivitetsmesse om rus og psykisk helse

25. oktober 2018

Aktivitetsmessen Fyll dagene bli i dag arrangert for første gang. Messen har som hovedhensikt å...

Rogaland aktuelt

Tester ut hockey som behandling

20. november 2017

Det ideelle selskapet No Limitation har hjulpet personer med utfordringer knyttet til rus og...

Rogaland aktuelt

Flere søker hjelp for rusproblem

1. juni 2017

I forebyggende og behandlende rusarbeid er det ofte vanlig at institusjonene bruker brosjyrer og...

Rogaland aktuelt

Gir ikke opp storkjøkkenet i Sola

7. oktober 2016

Det politiske flertaller i Sola kommune har vedtatt å legge sykehjemsmiddagen ut på anbud og...

Rogaland aktuelt

Fikk ny buss

29. november 2019

Da bussen til Sola sykehjem ikke lenger var kjørbar tok noen frivillige grep. Sammen med...

Rogaland aktuelt

Fullt trøkk fra åpning av årets brukskunst-messe

1. november 2019

Den tidligere PWC-messen har lang tradisjon i Sola. De siste årene har det vært mellom 9000 og...