Rogaland aktuelt   |    1. oktober 2020

Krisesenteret markerer 40 år

I dag markerte Krisesenteret i Sør-Rogaland 40 år. Mye har endret seg siden de først startet opp, men de hjelper fortsatt offer for psykisk og fysisk mishandling. Da samfunnet stengte ned på grunn av Koronapandemien opplevde de at pågangen ble mye mindre enn normalt, men nå har det tatt seg opp igjen.

Se også

Rogaland aktuelt

Arrangerer en uke mot vold i Stavanger

26. november 2019

I anledning FN sin internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, arrangerer Stavanger...

Rogaland aktuelt

Færre oppklarte saker i Sør-Vest Politidisktrikt

8. februar 2017

I dag kunne politimester Hans Vik i Sør-Vest Politidistrikt presentere funn i kriminalstatistikk...

Rogaland aktuelt

Har 90 sekunder til å plukke varer for 10 000

30. oktober 2020

Lene Therese Fjogstad Lokøy ble vinneren av TV Vest sin konkurranse i samarbeid med Elkjøp...

Rogaland aktuelt

«Miljøgate» føler seg overkjørt av kommune

30. oktober 2020

Stavanger kommune ønsker å lage miljøgate av Dalaneveien på Storhaug. En Miljøgate vil bety...

Rogaland aktuelt

Hjemmet klart for halloween

29. oktober 2020

Koronapandemien har satt en demper på halloween feiringen for mange, men hos familien Neumann på...

Rogaland aktuelt

Heimevernøvelse i urbant terreng

29. oktober 2020

Ofte når heimevernet har sine årlige øvelser skjer det i skog og mark. Denne uken øver de i...