Rogaland aktuelt   |   16. mai 2017

Foreslår bussvei på stylter over Hinna

Per Thjømøe har over flere år engasjert seg i bussveien, som nå bygges fra Stavanger til Sandnes. En av de mer utfordrende strekningene går gjennom Hinna. Thjømøe sitt forslag kan, i motsetning til planene til Statens vegvesen, spare et titalls eiendommer fra å rives. 

Se også

Rogaland aktuelt

Tøff start for MDG i Samferdselsutvalget

5. november 2019

Dagen derpå ser den nye lederen for Samferdselsutvalget i Rogaland med utfordrende øyne på de...

Rogaland aktuelt

Politikerne gikk for dieselbuss i Ryfast

30. april 2019

I dag vedtok politikerne i fylket at det blir vanlige dieselbusser som skal kjøre i Ryfast, i...

Rogaland aktuelt

Nye Gamleveien har kostet 40 millioner kroner

18. desember 2018

Stavanger kommune har de siste to årene utvidet Gamleveien på Hinna. Arbeidet har pågått siden...

Rogaland aktuelt

Gående må vike for selvkjørende buss i rute på Forus

25. juni 2018

I dag ble landets første selvkjørende buss satt i rutetrafikk. På Forus skal bussen nå frakte...

Rogaland aktuelt

Nå testes Norges lengste buss på bussveien

29. september 2017

Kolumbus og Vegvesenet har fått dispensasjon til å tese ut Norges lengste buss på veiene på...

Rogaland aktuelt

Buss for tog evalueres fortløpende

19. juni 2017

I sommer blir togpendlere satt på bussen. Arbeid på Jærbanen vil pågå frem til 12. august. Nå...