Rogaland aktuelt   |    2. juni 2017

Flere søker hjelp for rusproblem

I forebyggende og behandlende rusarbeid er det ofte vanlig at institusjonene bruker brosjyrer og tekst for å nå ut, men ungdomstilbudet K46 i Stavanger skal nå bruke film. Tre filmer med fokus på fortid, nåtid og fremtid skal få både de som sliter med rus og pårørende til å ta kontakt. 

Se også

Rogaland aktuelt

En aktivitetsmesse om rus og psykisk helse

25. oktober 2018

Aktivitetsmessen Fyll dagene bli i dag arrangert for første gang. Messen har som hovedhensikt å...

Rogaland aktuelt

Tester ut hockey som behandling

20. november 2017

Det ideelle selskapet No Limitation har hjulpet personer med utfordringer knyttet til rus og...

Rogaland aktuelt

Lett for ungdommen å holde seg rusfri

13. september 2016

Denne uken er det en nasjonal kampanje som handler om å holde skole rusfrie. I dag fikk Sola...