Rogaland aktuelt   |   25. oktober 2018

En aktivitetsmesse om rus og psykisk helse

Aktivitetsmessen Fyll dagene bli i dag arrangert for første gang. Messen har som hovedhensikt å gi en oversikt over de tilbudene som finnes i regionen for mennesker med utfordringer innen rus eller psykisk helse.   

Se også

Rogaland aktuelt

Fint, men tragisk om livskriser

12. oktober 2018

Organisasjonen PsykOpp skal i samarbeid med Espen Hana og Gro Skartveit markere verdensdagen for...

Rogaland aktuelt

Med psykisk helse i lunsjen

27. september 2018

På Bryne videregående skole er de nå i gang med et nytt prosjekt for vg2-elevene, nemlig...

Rogaland aktuelt

Tester ut hockey som behandling

20. november 2017

Det ideelle selskapet No Limitation har hjulpet personer med utfordringer knyttet til rus og...

Rogaland aktuelt

Flere søker hjelp for rusproblem

1. juni 2017

I forebyggende og behandlende rusarbeid er det ofte vanlig at institusjonene bruker brosjyrer og...

Rogaland aktuelt

Lett for ungdommen å holde seg rusfri

13. september 2016

Denne uken er det en nasjonal kampanje som handler om å holde skole rusfrie. I dag fikk Sola...