Rogaland aktuelt   |    4. desember 2020

Dette handler uenighetene i Bymiljøpakken om

Styringsgruppen i Bymiljøpakken klarer ikke bli enige om hvilke prosjekter det skal kuttes i. Det er heller ikke første gang det må kuttes i prosjektene. Her forteller ordfører i Sandnes  Stanley Wirak, om utfordringene.

Se også

Rogaland aktuelt

Slik står bompengesaken nå

11. september 2018

Vi tok en prat med fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal i KrF, for å finne ut de mulige...

Rogaland aktuelt

Omfattende trafikkregulering i pinsehelgen

15. mai 2018

Arbeidet med Ryfastprosjektet er i full gang og etter denne helgen skal løsningen i enden på...

Rogaland aktuelt

Fire felt på E39 sørover markert på Hove bru i dag

27. oktober 2017

Arbeidet har pågått siden 2015, men i dag kunne samferdselsminister Ketil Solvik Olsen endelig...

Rogaland aktuelt

Midlertidig stengt vei i Hillevåg skal stenges permanent

5. mai 2017

En stengt vei i Hillevåg, Consul Sigval Bergesens vei, skaper lange køer inn og ut fra Stavanger...

Rogaland aktuelt

Elbuss-alternativet som ikke ble diskutert

16. oktober 2015

I to år har et nytt elbuss-konsept rullet på veiene i Geneve. Dette alternativet ble ikke...

Rogaland aktuelt

Kan få bot uten belte i buss

22. september 2015

Statens vegvesen opplever at mange dropper beltet i bussen. Nå ønsker de større fokus på...